Výbor z díla Jana Husa

Dílo Jana Husa je širší, než jsme uvedli v předcházejícím článku. Naší snahou je zviditelnit jeho odkaz pro dnešního člověka, a proto zde chceme postupně zveřejnit výňatky z jeho rozsáhlého díla. Pro přepis jednotlivých statí jsme použili díla vyšlá v období přelomu 19.-20. století. Konkrétní použitá literatura je uvedena v záhlaví daného spisu.
Pro přehlednost jsme oddělili biblické odkazy (označeny v textu hvězdičkou) a vysvětlivky starších slov (označeny v textu číslicí), tyto vysvětlivky můžete najít vždy na konci vybraného textu.
Přepis jednotlivých textů je náročná a dlouhodobá práce, proto omluvte případné překlepy a rovněž postupné doplňování Husových spisů.