O nás

Něco málo o vzniku našeho občanského sdružení

Počátkem byl kupodivu divadelní jarmark v Rychnově nad Kněžnou v roce 2000 – spousta starých řemesel a pouličních divadel uspořádaných do podoby středověkého tržiště. Příjemná atmosféra, krásné věci a………klid. Tam mi totiž blesklo hlavou, že husinecké Husovy oslavy, každoroční připomínka postavy a díla Mistra Jana, navíc spojené díky našemu kostelu Sv. Cyrila a Metoděje s cyrilometodějskou poutí, svým obsahem jednak stagnují, jednak pozvolna Husa opouštějí – v programu na něj nakonec „zbyl“ jen lampionový průvod s pietní vzpomínkou a zapálením symbolické hranice a ekumenická bohoslužba.

Druhým impulsem bylo vyprávění husineckého nestora a letitého člena Sokola pana Václava Plachty o programu a tváři Husových oslav za I. republiky a úvahy dalších lidí o tom, že jinde ve světě i u nás se mnohem větší popularitě těší postavy s mnohem menším dosahem a významem – že leckde z nich obce a města doslova žijí.

Třetím momentem byla v roce 2001 návštěva moderního městského muzea v Mladé Boleslavi - videoprojekce, možnost volby na počítačovém kiosku a světelné a zvukové efekty……….. Byla to moje první návštěva takto pojaté expozice a velmi mě oslovila – nabídla totiž nejen poznání, ale navíc i zážitek
Pak už zbývalo jediné (a nejtěžší) - vyzkoumat možnosti změn přímo doma v Husinci. Přišel čtvrtý impuls – setkání s prvním podobně myslícím člověkem. Byl jím tehdy do Husince právě přibyvší nový kazatel sboru Církve bratrské pan Martin Grohmann. Po překvapivě velké shodě v názorech jsme začali oslovovat další potenciální spolupracovníky, při jejichž výběru jsme opět „ladili“. Prvním byl Petr Tesárek, člen sboru CB, bývalý starosta a hlavně zakladatel Husovy nadace. (Ta ukončila činnost r. 1998 poté, co nemohla splnit novelou zákona stanovenou hranici minimálního objemu finančních prostředků). Druhým takovým člověkem byl ředitel ZŠ M.J.Husa Mgr. Václav Kuneš, zkušený výtvarník s mnoha kontakty, též bývalý člen výboru Husovy nadace. Během hovorů s nimi jsme se ujistili, že chuť a nápady (opět z velké části shodné s našimi) je neopustily, že v podstatě jen čekali na příležitost a skupinu lidí schopnou je realizovat. Občanské sdružení se jevilo jako to pravé ořechové. Ale čtyři relativně hodně vytížení lidé – to bylo ještě málo………..

A tak přibyli další lidé s touto myšlenkou sympatizující a ochotní věnovat jí svůj čas a energii. Z okruhu sboru CB to byli Míša Veselá a Miroslav Pecha, z dalších pak tehdejší kronikářka Husince a jeho“dvorní“ fotografka Hanka Němečková, starosta Husince Ludvík Friedberger a zejména farář Církve československé husitské na odpočinku, pan Vladimír Valíček, znalec Husa na slovo vzatý. To bylo na podzim roku 2003. Naše občanské sdružení bylo kompletní.

Milan Zíka , předseda OSMJH