Husinecká výzva Římskému biskupovi - papeži Benediktu XVI

Husinecká výzva byla formulována na historickém semináři pořádaném OSMJH a přednesena na ekumenickém shromáždění 6. 7. 2005 za účasti prezidenta republiky Václava Klause. Originální text je k dispozici ke stažení níže.

Vážený bratře v Kristu, svatý Otče,

na místě, kde se narodil Jan Hus, muž dobře známý celému světu i církvi Kristově, Vás prosíme, abyste laskavě přijal výraz naší úcty, a prosíme, abyste se zasadil o to, aby byla dokončena věc, započatá Vaším předchůdcem papežem Janem Pavlem II., aby tak Jan Hus, který křesťanům býval zdrojem bolestných rozporů, stal se pramenem smíření pro nás, menšinu v dnešním světě, vyznavače Krista, jejž stejnou měrou ctil jak Jan Hus, tak jeho žalobci.

Dáno v Husinci
L. P. 2005, den po svátku svatých Cyrila a Metoděje.

Beatissime Pater,

loco, quo Ioannes Hus, vir orbi terrarum atque ecclesiae Christi notissimus, est natus, oramus vos, ut vocem honoris ac reverentiae nostrae audire dignemini, precantes, ut rem a praedecessore vestro, Ioanne Pavlo Papa Olim secundo, inceptiam, ad finem felixem perduci iubeatis, quo Ioannes Hus, causa pridem Doloros et irae hominnum Christianorum, fons pacis fiat minor mundi hodierni extamus, Christi, quae, et Ioannes Hus et accusatores eius pari hodo coluberant.

Datum in Husinec
Anno verbi incarnati MMV
Die post festum ss. Cyrilli et Methodii confessorum sequenti

Účastníci ekumenické bohoslužby před Husovým rodným domkem v Husinci 6. července 2005

Ludvík Friedberger, starosta Husince
Martin Grohman, kazatel Církve bratrské v Husinci
PhDr. ThLic. František J. Holeček, O.M., Husovská komise ČBK a ERC
ThDr. Pavel Černý, Th.D., předseda Ekumenické rady církví v ČR

AttachmentSize
Naskenovaný originál textu Husinecké výzvy odeslaný papeži Benediktu XVI253.46 KB